Velgørenhed

Nordeuropas bedste racefestival – til gavn for børns trafiksikkerhed.

Til gavn for børns trafiksikkerhed

Classic Race Aarhus blev fra starten i 2010 organiseret som en velgørende fond med formål at støtte børns trafiksikkerhed og de mange frivillige og partnere i organisationen arbejder alle for dette formål.

Arbejdet med trafiksikkerhed foregår både ved uddannelse på trafikskoler, ved uddeling af hjælpemidler og via økonomisk støtte til trafiksikkerhedsprojekter. Alle kan søge om midler til trafiksikkerhedsprojekter, og de uddeles en gang årligt – læs mere herunder.