Trafikomlægning

Indkørsel og parkering
Komponistkvarteret
For adgang til komponistkvarteret, Niels W. Gades Vej mv. er der indkørsel fra Kongevejen overfor ishuset på hjørnet af Skovbrynet. Indkørsel foregår via skoven frem til Carl Nielsens Vej (Slusen). For at sikre at uvedkommende ikke kan køre ind i området, vil der være en vagt til at kontrollere, at man har den gældende indkørselstilladelse. Samtidig sikrer vagten, at man bliver ledt over banen i løbspauserne. Her bør der, som ovenfor skrevet, påregnes en smule ventetid.

Strandvejen
Strandvejen lukkes for almindelig trafik onsdag den 23. maj kl. 09.00. Som beboere kan I dog køre hjem i jeres egen indkørsel frem til torsdag den 24. maj kl. 20.00. Indkørsel i dette tidsrum skal ske fra Filtenborgs Plads. Herefter lukkes lågerne i betonen ud for ejendommene. Lågerne vil være åbne fredag, lørdag og søndag i tidsrummet fra kl. 19.30 til kl. 07.00 næste morgen. Skal du bruge din bil, mens der er løb på banen, kan du rekvirere indkørsels- og parkeringstilladelser til Filtenborg Palæet, SOKs parkeringsplads samt Oddervej.

Tilladelser kan bestilles på info@craa.dk eller afhentes i Classic Race Aarhus Headquarters på Tangkrogen fra tirsdag den 22. maj til søndag den 27. maj mellem kl. 12.00 – 19.00.

Vi etablerer skråparkering på Kongevejen mellem Skovbrynet og Marselisborg Grønne vej. Her reserveres pladser, som I og jeres gæster kan benytte. P-tilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude. P-tilladelse kan bestilles på info@craa.dk eller afhentes i Classic Race Aarhus Headquarters på Tangkrogen fra tirsdag den 22. maj til søndag den 27. maj mellem kl. 12.00 – 19.00. I er også velkomne til at ringe på tlf. 86 78 20 10.

Skråparkeringen kan benyttes i tidsrummet torsdag den 24. maj kl. 06.00 til søndag den 27. maj kl. 22.00.

Datoer for opbygning, afvikling og nedtagning

15. maj Byggeplads i Mindeparken etableres.
16. maj Etablering af bane og eventområde.
21. maj Headquarters opstilles på Tangkrogen.
23. maj kl. 09.00 Vejene lukkes. Vi indsætter VIP-biler.
24. maj Udstillere påbegynder opstilling.
25. – 27. maj Vi afvikler arrangementet iht. program, se www.craa.dk.

Bemærk, at der er officiel åbning fredag den 25. maj kl. 18.00 (i bunden af Oddervej). Som naboer er I selvfølgelig inviteret med hertil.

28. maj Banen tages ned.

Bemærk, at Oddervej og Strandvejen genåbnes senest mandag den 28. maj kl. 18.00. Kongevejen åbner dog allerede kl. 05.00.

28. maj – 31. maj Oprydning

Vi vil i videst muligt omfang tilstræbe følgende:

  • Støjende arbejde i opbygnings- og nedtagningsfasen gennemføres i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 22.00.
  • Kongevejen ryddes natten til mandag den 28. maj, sådan at vejen genåbnes for trafik den 28. maj kl. 05.00.
  • Øvrig nedtagning gennemføres fra mandag den 28. maj, således at støj om aftenen den 27. maj begrænses. Dog er vi nødt til at fjerne bro- og betonelementer umiddelbart efter arrangementets afslutning, således at Kongevejen kan åbnes den 28. maj kl. 05.00.
omkørselskort-1