Classic Race Aarhus forretningsbetingelser 2017

Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til automobilbranchen, på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af eller med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne i mellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

Almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende punkter:

  1. Arrangement i eget telt
  2. Udstillere/salgssteder
  3. Goodlook Street
  4. Eksponering
  5. Generelt
  6. Leverandør til Classic Race Aarhus
1. Arrangement i telt

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

Telt og udstyr:

Har man booket et arrangement i eget telt, kan teltet benyttes inden for følgende tidsrum:

Fredag kl. 10.00 – 18.30
Lørdag og søndag kl. 08.00 – 18.00

Forplejning, drikkevarer og servicering:

Hvis samarbejdspartneren ønsker forplejning til sine gæster, er samarbejdspartneren forpligtet til at købe ydelsen ved Hotel Royal.

Samarbejdspartneren vil blive kontaktet umiddelbart efter kontraktunderskrift af restauratøren for nærmere aftalen.

Hvis samarbejdspartneren ikke ønsker forplejning via restauratøren, skal der betales catering afgift til Classic Race Aarhus.

Priser på drikkevarer:

Drikkevarer købes i faste pakker som aftales med restauratør, alternativt efter regning til følgende priser:

Øl, alm. fustage                   kr. 1.000 ekskl. moms           Brudte fustager afregnes

Øl, Classic fustage               kr. 1250,- ekskl. moms          Brudte fustager afregnes

Sodavand 0,33 l.                  kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kildevand 0,5 l.                    kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Somersby Rosé 0,27 l.       kr. 23,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kulsyre, stk.                         kr. 310,- ekskl. moms

Ølbægere (70 stk.)              kr. 100,- ekskl. moms

Vin 0,75 l.                             fra kr. 100,- ekskl. moms

 

Øl, vin og vand skal købes gennem Classic Race Aarhus til ovenstående priser.

Hvis samarbejdspartneren har valgt Hotel Royal som restauratør håndteres bestilling og servering af drikke af Hotel Royals personale.

Hvis samarbejdspartneren har fravalgt Hotel Royal bestilles drikkevarer ved Classic Race Aarhus’ servicemedarbejder.

 

Denne servicemedarbejder vil desuden være jeres kontaktperson i forhold til praktiske ting såsom: Udstyr i teltet, strøm, renholdelse etc. Servicemedarbejderen er ikke til yderligere disposition i teltet.

Elektricitet:

Standard i telt leveres 230V/10A samt 1 stk. 3-stiks dåse.

Såfremt der er behov for kraftigere strømforsyning skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugene materiel fremsende til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 14. april 2017. Hvis der ikke er bestilt kraftigere strømforsyning – kan dette ikke leveres.

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest mandag den 1. maj 2017 kl. 12:00 og være afhentet igen senest fredag den 26. maj kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

 

Generelt

 

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv.

 

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

 

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste køre, hvor de vil blive af Classic Race Aarhus.

 

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 17. maj 2017 kl. 18:00 til søndag den 21. maj 2017 kl. 19:00 er kun tilladt med skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus.

Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

 

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer såvel stammer og kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

 

Mandag den 15. maj 2017, kl. 17:00 i Mindeparken

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt til at deltage.

 

Armbånd og Billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

 

Samarbejdspartneren medarbejder skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejderen lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

 

Billetter til brug for gæster jævnfør ordrebekræftelsen vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2017 eller hurtigst muligt efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

 

Classic Race Aarhus tager ikke købte billetter retur.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

 

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før og under arrangementet.

 

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

2. Udstillere/salgssteder

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

 

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

Opstilling og nedtagning:

Opstilling af telte, udstillinger mv. kan påbegynde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 08:00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag den 18. maj 2017 kl. 20:00.

 

Nedtagning af telte, udstillinger mv. kan tidligst påbegynde 30 min. Efter sidste løbs afslutning søndag den 21. maj 2017 og skal være afsluttet senest mandag den 22. maj kl. 15:00. Udstillinger på Strandvejen skal dog være nedtaget senest søndag den 21. maj kl. 24:00.

 

Evt. ekstra omkostninger i forbindelse med installationer og udstyr på standen eller teltet er Classic Race Aarhus uvedkommende og kan ikke faktureres gennem Classic Race Aarhus.

 

Elektricitet:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner at medbringe forlængerledninger, stikdøser mv., i nødvendigomfang til brug i samarbejdspartnerens eget telt. Classic Race Aarhus foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter.

Såfremt der er behov for kraftigere strøm, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugene materiel fremsendes til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 14. april 2017.

 

Vand:

Der er ikke adgang til rindende vand og evt. myndighedskrav om rindende vand påhviler samarbejdspartneren at indhente.

 

Mad og drikke:

Der må ikke serveres eller sælges mad og drikkevarer ud over det, som er aftalt i kontrakten.

Såfremt der i kontrakten indgår aftale om levering af drikkevarer, skal samarbejdspartneren sikre at modtage kopi af leverancesedler, således kontrol af den efterfølgende levering af mulig.

Samarbejdspartnere, som ifølge kontrakten må sælge drikkevarer, må ikke modtage Classic Race Aarhus’ drikkebilletter som betaling. Disse vil ikke blive honoreret.

 

Priser på drikkevarer:

Drikkevarer købes i faste pakker som aftales med restauratør, alternativt efter regning til følgende priser:

Øl, alm. fustage                   kr. 1.000 ekskl. moms           Brudte fustager afregnes

Øl, Classic fustage               kr. 1250,- ekskl. moms          Brudte fustager afregnes

Sodavand 0,33 l.                  kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kildevand 0,5 l.                    kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Somersby Rosé 0,27 l.       kr. 23,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kulsyre, stk.                         kr. 310,- ekskl. moms

Ølbægere (70 stk.)              kr. 100,- ekskl. moms

Vin 0,75 l.                             fra kr. 100,- ekskl. moms

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest mandag den 1. maj 2017 kl. 12:00 og være afhentet igen senest fredag den 26. maj kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

3. Goodlook Street

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

 

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

”Goodlook Street” er en attraktiv del af Classic Race Aarhus, som arbejder målrettet og kontinuerligt mod et mere tidstypisk look.

Omdrejningspunktet for dette er Goodlook Street, gaden i Mindeparken, hvis stande og boder skal fremstå tidstypisk fra perioden 1940’erne til 1960’erne. Samarbejdspartnerne med boder, telte og lignende forpligter sig til, at den enkeltes stand fremstår i retro og tidstypisk design, samt at personalets påklædning stemmer overens hermed.

Til telte i Goodlook Street leveres en træfacade, som er u-dekoreret. Facaden skal af stadeholderen dekoreres med tidstypiske skilte eller grafisk design, som udtrykker standens indhold. Indhent tilbud på hjælp til fremstilling af færdigdekoreret facade, som passer til dit telt. Teltet skal også indvendigt have tidstypisk dekoration. Ved flerårig aftale kan udstiller selv opbevare den dekorerede facade.

 

Opstilling og nedtagning:

Opstilling af telte, udstillinger mv. kan påbegynde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 08:00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag den 18. maj 2017 kl. 20:00.

 

Nedtagning af telte, udstillinger mv. kan tidligst påbegynde 30 min. Efter sidste løbs afslutning søndag den 21. maj 2017 og skal være afsluttet senest mandag den 22. maj kl. 15:00.

 

Evt. ekstra omkostninger i forbindelse med installationer og udstyr på standen eller teltet er Classic Race Aarhus uvedkommende og kan ikke faktureres gennem Classic Race Aarhus.

 

Elektricitet:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner at medbringe forlængerledninger, stikdøser mv., i nødvendigomfang til brug i samarbejdspartnerens eget telt. Classic Race Aarhus foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter.

Såfremt der er behov for kraftigere strøm, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugene materiel fremsendes til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 14. april 2017.

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest mandag den 1. maj 2017 kl. 12:00 og være afhentet igen senest fredag den 26. maj kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

 

Generelt

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv.

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste køre, hvor de vil blive af Classic Race Aarhus.

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 17. maj 2017 kl. 18:00 til søndag den 21. maj 2017 kl. 19:00 er kun tilladt med skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus.

Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer såvel stammer og kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

Mandag den 15. maj 2017, kl. 17:00 i Mindeparken

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt til at deltage.

 

Armbånd og Billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

Samarbejdspartneren medarbejder skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejderen lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

Billetter til brug for gæster jævnfør ordrebekræftelsen vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2017 eller hurtigst muligt efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

Classic Race Aarhus tager ikke købte billetter retur.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før og under arrangementet.

 

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

4. Eksponering

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser, medmindre andet angives i ordrebekræftelsen, ekskl. selve produktionen af bannere mv. Bannere til opsætning skal være leveret til CRAA senest mandag den 18. maj 2016 kl. 12.00 og være afhentet igen senest fredag den 3. juni 2016 kl. 15.00.

CRAA påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

5. Generelt

Forsikring:

CRAA har generelt forsikret arrangementet som arrangør, ligesom CRAA har forsikret lejet materiale/materiel. Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder f.eks. antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv.

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. CRAA har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område. Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste kørevej, hvor de vil blive afhentet af CRAA.

Kørsel:

Det er ikke tilladt at køre i området uden for de normale og afmærkede køreveje. Der må ikke under nogen omstændigheder uden skriftlig tilladelse fra CRAA ske kørsel på græsset. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller CRAA. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Al kørsel i området og på banen i perioden fra torsdag den 26. maj 2016 kl. 18.00 og til søndag den 29. maj 2016 kl. 19.00 er ikke tilladt uden skriftlig køretilladelse fra CRAA.

Enhver henvisning fra CRAA officials skal efterkommes.

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere Mandag d. 23. maj 2016, kl. 17.00 i Mindeparken

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc. CRAA opfordrer derfor kraftigt til at deltage.

Armbånd og Billetter:

Samarbejdspartnere har de billetter/armbånd til rådighed, som der er aftalt i ordrebekræftelse. Er der ikke anført noget i ordrebekræftelse herom, kan der købes billetter i forsalg online eller der kan købes billet ved indgangene til dagspris. Billetter giver udelukkende adgang i arrangementets åbningstid.

Der opereres ikke med fribilletter.

Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt armbånd udstedt af og udleveret af CRAA. Armbånd giver medarbejderen ret til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Armbånd vil blive udleveret i forbindelse med ”udstillermøde” som finder sted mandag d. 23. maj 2016 kl. 17.00.

Billetter til brug for gæster, jfr. ordrebekræftelsen vil blive sendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden den 11. – 24. april 2016 eller hurtigst mulig efter at kontraktforhold er opfyldt. Købte billetter til CRAA tages ikke retur.

Øvrig information om billetter findes på CRAA.dk

Aflysning:

CRAA er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig ved aflysning såvel før som under arrangementet.

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes aftale, i danske kroner ekskl. moms. Ved for sen betaling er CRAA berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

6. Leverandører til Classic Race Aarhus

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

Classic Race Aarhus gør opmærksom på, at der ved et hver køb/bestilling udover forud aftalte kontraktlige forhold skal foreligge skriftlig rekvisition, eller anden form for ordrebekræftelse, gerne elektronisk men den skal være forsynet med rekvisitionsnummer.

Fakturering vedrørende Classic Race Aarhus eventen 19.-21. maj 2017 skal være Classic Race Aarhus i hænde senest 20 dage efter afvikling.

Faktura skal være forsynet med Classic Race Aarhus reference: Navn og rekvisitionsnummer

 

Faktura stiles til:

Classic Race Aarhus

Rudolfgaardsvej 7

8260 Viby J.

CVR-nr. 3226 8331

E-mail: Bogholderi@craa.dk

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest mandag den 1. maj 2017 kl. 12:00 og være afhentet igen senest fredag den 26. maj kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

 

Generelt

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv.

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste køre, hvor de vil blive af Classic Race Aarhus.

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 17. maj 2017 kl. 18:00 til søndag den 21. maj 2017 kl. 19:00 er kun tilladt med skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus.

Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer såvel stammer og kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

Mandag den 15. maj 2017, kl. 17:00 i Mindeparken

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt til at deltage.

 

Armbånd og Billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

Samarbejdspartneren medarbejder skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejderen lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

Billetter til brug for gæster jævnfør ordrebekræftelsen vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2017 eller hurtigst muligt efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

Classic Race Aarhus tager ikke købte billetter retur.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før og under arrangementet.

 

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.