Classic Race Crew

Vil du være med som frivillig for en af de største årlige begivenheder i Aarhus?

Bliv en aktiv del af Classic Race Aarhus

Classic Race Aarhus er en af de største årlige begivenheder i Aarhus. Det kræver mange kompetente kræfter at løfte så stort et arrangement – en racefestival med motorløb, udstilling af biler, børneaktiviteter og mad og hygge til over 40.000 tilskuere. Der er mange og meget forskellige opgaver, der skal løses og det er der brug for gode folk til.

Classic Race Aarhus har en målsætning om at være det bedre arrangement i Danmark at være frivillig til, og vi sætter sammenhold, ansvarlighed og engagement i højsædet. Så med relevant arbejdstøj, mad, og de mange CREW aktiviteter vi har, er grunden lagt for den fortsatte store tilfredshed med at være frivillig CREW i Classic Race Aarhus. Vi har gennem de seneste år tilknyttet et stort og stabilt frivillighedskorps – i 2016 med over 700 frivillige – men da der altid er lidt udskiftning i grupperne, så tøv ikke med at kontakte os.

Se den lille video fra en af arrangementerne i Racehall, hvor de frivillige kører race i gokart.

Hvorfor skal du være frivillig?

 • Du bliver en del af det CREW, der afvikler Nordeuropas bedste Racefestival
 • Du støtter arbejdet med at skabe midler til at fremme børns trafiksikkerhed i Danmark
 • Du får netværk og nye venner
 • Du får spændende oplevelser – på løbsdagene og de mange CREW-arrangementer
 • Du får personlige og faglige udfordringer

Læs om vilkårene for at blive frivillig

Tilmeld dig som Classic Race CREW

Bliv frivillig

Vi mangler frivillige til følgende områder:

Billetgruppe

Publikums første møde med Classic Race Aarhus – placeret ved alle indgange Opgaver:

 • Sælger billetter
 • Skanner billetter
 • Giver overordnet information til publikum
 • Sikrer godt og professionelt førstehåndsindtryk for publikum og frivillige, der møder ind

Kvalifikationer: Serviceminded og smilende
Periode for gruppens arbejde: 25. – 27. maj kl. 8.00 – 18.00
Arbejdstid: min. 2 vagter á 6-8 timer

Beredskab

Beredskabsgruppens opgaver er:

 • Planlægning af sikkerheds- og beredskabsplan
 • Bemanding af kommandocentral
 • I tilfælde af uheld, samarbejde med myndigheder
 • Bevogtning og overvågningsopgaver

Kvalifikationer: Gerne beredskabsmæssig baggrund
Periode for gruppens arbejde: 23. maj – 28. maj (døgnvagt)
Vagter: min. 3 vagter á 6-8 timer

Egne boder

Classic Race Aarhus’ egne boder består af 8 stk. boder placeret rundt i området Opgaver:

 • Styring og betjening i salgsboder med drikkevarer og pølser
 • Sikre at der er ryddeligt ved boder og cafeborde
 • Optælling og samling af returvarer
 • Opstilling/oprydning før og efter arrangementet

Kvalifikationer: Ansvarlig og vandt til at håndtere penge. Gerne erfaring med håndtering af madvarer.
Periode for gruppens arbejde: 25. – 27. maj kl. 8:00 – 18:00/22:00
Vagter: min. 2 vagter á 6-8 timer

Elektriker

Elektrikergruppens opgaver består bl.a. af:

 • Pakning af materiel, kabler og tavler hos leverandøren i ugen inden ugen op til løbsweekenden.
 • Trækning af kabler og opsætning af tavler i hele området.
 • Drift af generatorer med opsætning, igangsætning, opfyldning af diesel.
 • Nedtagning og demontering af alt anlæg.

Kvalifikationer: God fysik, gerne elektriker eller anden håndværksmæssig uddannelse.
Periode for gruppens arbejde: Ugen op til løbet, ganske få ting i weekenden som tjek og opfyldning af generatorer fredag og lørdag aften. Nedtagning af materiel igangsættes søndag efter løbet og det vil der typisk gå et par dage med. Pakning af materiel samt senere tømning af containere aftales nærmere.
Vagter: Der bliver lavet en vagtplan som man kan melde ind hvornår man kan hjælpe.

Håndværker

Opgaver:

 • Etablering af området generelt
 • Opsætning af skilte
 • Etablering af vand og gasforsyninger
 • Forefaldende håndværkeropgaver som bl.a. tømrer, elektriker, VVS
 • Nedtagning efter arrangementet
 • Tilkald under arrangementet

Kvalifikationer: Håndværkeruddannet, handy man, god fysik
Periode for gruppens arbejde: 15. maj – 29. maj
Arbejdstid: kl. 8:00-16:00 og 16:00-22.00
Vagter: min. 32 timer over perioden

Kontrol

Kontrolgruppen er opdelt i 3 funktioner

 • Indgange / udgange
 • Tribuner og telte
 • Rundering

Opgaver:

 • Sikre at publikum færdes korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i hele området
 • Kontrol ved indgange
 • Kontrol ved telte og tribuner
 • Kontrol af kørende færdsel i området
 • Anvise og servicere publikum
 • Kontrol af billetter og armbånd

Kvalifikationer: Servicemindet, ansvarsbevidst
Periode for gruppens arbejde: 13. maj – 27. maj kl. 7.00-21.00 + nattevagt
Vagter: min. 3 vagter á 6-8 timer

Paddock - Nattevagt

Paddock er der hvor racerbiler, kørere og teams har deres setup. Paddock nattevagt løser følgende opgaver:

 • Holder lågen til indkørsel fra tangkrogen lukket
 • Runderer hele Paddock området og nødvendig overnatning.
 • Holder brandvagt i Paddock

Kvalifikationer: Godt humør, gå-på mod, fleksibel og overblik

Periode for gruppens arbejde: 23. maj – 27. maj kl. 19.00-07.00
Vagter: aftales nærmere

Pitstop

Samlingspunkt for Classic Race CREW (spisested, pause, drikkevarer) Opgaver:

 • Tilberedning og anretning af morgenmad, frokost m.v.
 • Anretning af aftensmad som leveres fra restauratør
 • Forberede og afvikle grillarrangement lørdag aften
 • Forefaldende køkkenopgaver (kaffe, anrette, vaske op, feje, udlevere drikkevarer, rydde af etc.)
 • Give øvrige frivillige et velfortjent smil i deres pause

Kvalifikationer: Serviceminded, fleksibel gerne hygiejnekursus
Periode for gruppens arbejde: 15. maj – 30. maj kl. 5.30-22.00 (7.00-20.00 før/efter)
Vagter: min. 4 vagter á 6 timer

Renhold

Renholdningsgruppen sikrer at Classic Race Aarhus er det reneste arrangement i Aarhus

 • Håndterer affald og pant i hele området, for publikum, kørere, teltholdere mv.
 • Sikrer at ingen ekstra regninger fra Aarhus Kommune til rengøring, dvs. flest mulige midler til velgørenhed.

Opgaver:

 • Opsætning og indsamling af skraldestativer og minicontainere
 • Indsamling og udskiftning af hhv. skralde- og pantposer
 • Opsamling af affald med gribetang
 • Bortskaffelse af affald, sikring af mest mulig genbrug (pap, pant mv.)

Periode for gruppens arbejde: 24. – 27. maj kl. 8.00- 19.00/22.00
Vagter: min. 2 vagter á 8 timer
NB! Rengøring af toiletter, pissoir, badefaciliteter etc. udføres af firmaet MiljøRent med professionelle rengøringsfolk.

Servicegruppe borde/stole

Gruppens opgave er at distribuere og opsætte borde, stole og bænke i området samt sammenpakning og køre retur.

Kvalifikationer: Fysisk stærk, gerne truckcertifikat
Periode for gruppens arbejde: primært onsdag, torsdag og søndag

Servicegruppe publikumsområde

Ved Classic Race Aarhus er der et stort publikumsområde på Tangkrogen og i Mindeparken hvor der sælges mad og drikke. Her er opstillet borde, bænke, wi-fi og storskærm med live race fra banen. Opgaver:

 • Rødternede voksduge og blomster på borde.
 • Parasoller placeres og slå op om morgenen og ned om aftenen
 • Renhold af borde og oprydning omkring borde/bænke
 • Sammenpakning af parasoller og oprydning søndag aften

Kvalifikationer: Serviceminded, ansvarsbevist, kan arbejde selvstændigt
Periode for gruppens arbejde: 24. – 27. maj
Vagter: min. 3 vagter á 6-8 timer

Servicegruppe telte

Servicegruppe telte har til opgave at være Classic Race Aarhus’ kontaktperson i forhold til kunden eller restauratøren i teltet. Gruppen vil være delt op i undergrupper der hver servicerer ét eller flere telte. Opgaver:

 • Tjekker at telt, borde, stole og andet udstyr er leveret som aftalt
 • Modtage kunde i teltet og give praktisk information
 • Kontakt til områdeetablering, El, håndværkergruppe, forsyning etc.
 • Modtage fra forsyning og overdrage drikkevarer til kunden
 • Foretage evt. ekstrabestilling af drikkevarer hos forsyning
 • Returvarer opgørelse i samarbejde med kunden.
 • Afvente afhentning af returvarer
 • Sikre daglig nedlukning af telt
 • Sikre at restauratør/kunde får ryddet teltet efter endt brug

Kvalifikationer: Serviceminded, ansvarsbevist, kan arbejde selvstændigt
Periode for gruppens arbejde: 24. – 27. maj
Vagter: Du skal være til rådighed på alle dage